CYKEL
UTHYRNING
FÖRSÄLJNING
             Regler för hyrning av cykel / tillbehör

             Vid hyrning av cykel och/eller tillbehör måste
              en ansvarig person (18 år+) med giltigt foto
              ID skriva under med namn och signatur för
              att acceptera fullt ansvar för:

A) Den personliga säkerheten för varje individ i
      ev. grupp som hyr
cykel  och/eller tillbehör.
B) Att alla cyklar och/eller tillbehör återlämnas i
      oskadat skick vid Avtalad tidspunkt.

            
              Ravlunda cykel (Adam Stevenson)
              förbehåller sig rätten att
              ta ut en relevant extra avgift om:

A) Cykel och/eller tillbehör ej återlämnas på
      avtalad tid eller dag.
B) Cykeln och/eller tillbehöret är skadad p.g.a.
      felaktig användning eller oansvarig tillsyn.
Obligatoriska frågor

-
Kundens signatur / Customer signature......?.......

- Kundens namn (textat) / Customer name (printed)..?.

- Kundens telefonnr / Customer telephone....?....
                                                           
- Cykelns nr / Bike No..................?....................

- Tillbehör / Extras
  
Levererad till / Deleivered to..........?...........

- Cykel / Tillbehör hyres
  Bike / Accesory hired.................?...................

- Från / From .........?........Till / To ........?........

- Totalt dagar / Total days ..........?..........

                           

Bokning...
       (Är inte nödvändig men garanterar att vi har cyklar tillgängliga för dig).

        Bokningen kan ändras eller avbokas senast 12 timmar innan bokad hyrtid.
        Ring oss för direkt kontakt , eller maila oss så återkommer vi så snabbt vi kan.
       
       
Detta behöver vi veta...
A .   Vilken typ av cykel/tillbehör vill du hyra och vilken storlek..(liten, mellan, stor)?

B .   Hur många cyklar/tillbehör vill du hyra ?

C .  Vilket datum vill du hyra ? (ange gärna tidspunkt)

D .  Andra önskemål, som transport av cykel/bagage
       picknickkorgs alternativ eller kompletta resepaket  ?

     
Dagen då ni hyr...
       Varje grupp eller individ som hyr måste ha en myndig person med giltig fotolegitimation
       som kan skriva under ett formulär med Ravlunda Cykels uthyrningsregler.
       De obligatoriska frågorna som listas nedan finns på formulärets framsida och på baksidan
       finns våra regler, även de listade nedan.
       Tillåt lite tid för att fylla i formuläret samt till att låta oss hjälpa er att skräddarsy cyklarna
       för era behov.
       Det är lag på att barn i Sverige måste använda cykelhjälm.
     Om dina planer inte passar vårt system v.g. kontakta oss så finner vi en lösning! 
Kontakta oss för mer information
Vi rekommenderar att ni tar med egen hjälm då det tar lång tid att prova ut hjälm och vi kan inte garantera 100% säkerhet med våra hjälmar.